อัลบั้มรูปถ่าย

ภาพการแข่งขันภาคกลาง ครั้งที่ 10
ประมวลภาพ การแข่งขันระดับภาคกลาง ครั้งที่ 10
การแข่งขันที่ Qatar ครั้งที่ 2
ภาพการแข่งขันที่ Qatar ครั้งที่ 2