Business Opportunityสถาบันสมาร์ท เบรน (หลักสูตรจินตคณิต)
 

หมายเหตุ : ตำราเรียนเป็นรูปเล่ม ไม่ใช้ถ่ายเอกสารเรียน ประกาศนียบัตร รับรอง 10 ระดับ หลังเรียนจบแต่ละระดับภายใน 30 วัน

ข้อพึงทราบเกี่ยวกับ สมาร์ท เบรน จินตคณิต
 1. - ตำราเรียน ใช้กระดาษถนอมสายตา (Green read) ที่ไม่ทำลายระบบสายตา ทำให้การฝึกฝนเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้นาน
 2. - ลูกคิด สมาร์ท เบรน มีคุณภาพสูง
 3. - เนื้อหาในตำราเรียน ถูกออกแบบมาให้นักเรียนเกิดสมาธิอย่าง
 4. - คุณภาพ ครู มีการจัดอบรมครูแต่ละระดับ และครูต้องสอบผ่านหลักสูตรการสอนของสมาร์ท เบรน จากสำนักงานใหญ่ในแต่ละระดับ
 5. - มีประกาศนียบัตร รับรองครูผู้สอนแสดงการสอบผ่านในทุกระดับ จึงจะสามารถทำการสอนได้
 6. - การวัดผล มีประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองให้กับนักเรียนในทุกระดับ (Level)
 7. - กิจกรรม มีการแข่งขันตลอดปี ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องตลอด 28 กว่าปี เพื่อวัดคุณภาพของหลักสูตร
 8. - สาขามากกว่า 485 สาขาทั่วประเทศ เน้นคุณภาพการสอน และอีกกว่า 11 ประเทศทั่วโลก คือ สหรัฐอเมริกา คูเวต อินเดีย สิงค์โปร์ อังกฤษ จีน ซาอุดิอาราเบีย ปากีสถาน ตูนีเซีย สปป.ลาว เลบานอน และเมียร์ม่า ที่ใช้หลักสูตรของไทย เป็นความภูมิใจในศักยภาพของหลักสูตร ทั้งในคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 9. - นักเรียนที่เรียนจินตคณิต เรียนตามระดับที่มีมาตรฐาน คุณภาพจริงๆ ไม่ใช่เรียนจินตคณิตยี่ห้ออื่นแล้ว พอมาวัดระดับกับหลักสูตรสมาร์ท เบรน กลับเสียทั้งเวลาและเงินไปโดยไม่คุ้มค่ากับระดับที่เรียน เพราะหลักสูตรสมาร์ท เบรน เน้นคุณภาพของหลักสูตรตลอด 28 ปี
 10. - การตรวจเยี่ยมสาขาทุกระยะ 3 - 4 เดือน หมุนเวียนกันในแต่ละภาคของประเทศ
ข้อมูลสำหรับผู้ต้องการลงทุน  
ลักษณะกิจการ
ประเภทโรงเรียนจินตคณิต, คณิตคิดเร็ว
ชื่อธุรกิจ (ไทย) สถาบันสมาร์ท เบรน (หลักสูตรจินตคณิต)
ชื่อธุรกิจ (Eng) Smart Brain
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2539 (จนถึงปัจจุบัน)
ความเป็นมา โดยการก่อตั้งของอาจารย์สวาสด์ มิตรอารี สถาบันสมาร์ท เบรน เมื่อต้นปี พ.ศ.2539 ด้วยความปรารถนาที่จะพัฒนาสมองของเด็กๆเพื่อความสามารถในการเรียนรู้และ คุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยรวม

หลักสูตรจินตคณิต ภายใต้การบริหารงานของบริษัท สมาร์ทเบรน จำกัด จึงกำเนิดขึ้นและเริ่มเป็นรูปเป็นร่างของธุรกิจการศึกษาในระบบแฟรนไชส์ที่ดี ที่สุด ยืนหยัดอยู่ด้วยประสบการณ์ 28 ปี กว่า 485 สาขาทั่วประทศไทย, 11 ประเทศทั่วโลก และ 5 รางวัลมาตรฐานในประเทศ การันตีถึงคุณภาพ ประสบการณ์ และมาตรฐาน ทำให้ สมาร์ท เบรน ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ประกอบการและผู้ปกครอง มากขึ้นทุกๆ ปี
 
เครือข่าย สมาร์ท เบรน ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา คูเวต อินเดีย สิงค์โปร์ อังกฤษ จีน ซาอุดิอาราเบีย ปากีสถาน ตูนีเซีย และลาว

 
สินค้าและบริการ หลักสูตรพัฒนาสมองสำหรับเด็กอายุ 5 – 12 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สมองเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา ให้มีความจำเป็นเลิศ และรู้จักใช้จินตนาการโดยใช้สมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก คือฟังและคิดคำนวณ สอนให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดกว้างไกล

โดยจะ ใช้ตัวเลขเป็นสื่อในการสอน ซึ่งเด็กๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนของเด็กๆ ในโรงเรียนภาคปกติ อาทิเช่น เพิ่มความจำในการอ่านตำรา เพิ่มความเข้าใจและมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น คิดเลขได้เร็วขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่ดี
 • จัดอบรมครูและผู้ประกอบการ โดยทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
 • มีประกาศนียบัตรมอบให้หลังเรียนจบทุกๆ ระดับ 
 • หลักสูตรได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “ จินตคณิต”
ประเทศ Thailand และ ต่างประเทศ
กลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community (AEC) และ สาขาต่างประเทศ
ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา 5 ปี
สาขาทั้งหมด มากกว่า 485 สาขาขึ้นไป และ รับการขยายกิจการ
รวมทั้งหมด มากกว่า 485 สาขา
ติดต่อโดยตรง ( +66 ) 81 - 8227735 คุณ สวาสดิ์ มิตรอารี
การลงทุน
 • ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท (รวม Vat แล้ว) 
 • อายุสัญญา 5 ปี
หมายเหตุ : การจัดหาและการตกแต่งสถานที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 
ระยะเวลาคืนทุน 5 เดือน - 1 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. มีความพร้อมในการลงทุน
 3. มีความสามารถในการบริหารดูแลจัดการสาขา
 4. สถานที่ตั้งสาขาต้องอยู่ในทำเลที่ดี
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
 2. ระบบฐานข้อมูลนักเรียน ออนไลน์
 3. อบรมผู้ประกอบการที่สำนักงานใหญ่  1 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร
 4. อบรมครูผู้สอนที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร
 5. CD Presentation สถาบันสมาร์ท เบรน 1 ชุด
 6. แฟ้มข้อมูล สถาบัน สมาร์ท เบรน 1 ชุด
 7. CD ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสมาร์ท เบรน
 8. CD เพลงมาร์ช สมาร์ท เบรน, ป้ายผ้าต่างๆ 
 9. โบรชัวส์ 1,000 แผ่น
 10. โปสเตอร์ต่างๆ 2 ชุด
 11. สติกเกอร์
 12. แบบฟอร์มการลงทะเบียน, แบบฟอร์มขอใบประกาศนียบัตร, แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน
 13. ไวนิลโลโก้ ขนาด 2 x 3 เมตร 1 ผืน
 14. ไวนิลโฆษณาติดหน้าอาคาร ขนาด 2.5 x 1.2 เมตร 1 ผืน
 15. ป้ายธงตั้งพื้น พร้อมขาตั้ง 2 ชุด