สมาร์ท เบรน ยินดีต้อนรับ

สมาร์ท เบรน คือ หลักสูตรจินตคณิต เพื่อพัฒนาสมองทั้งสองฝั่ง ให้ทำงานผสานกันอย่างมีระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับเด็ก ป.1 - ป.4

การสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน คือ ฐานของการสร้างอนาคตให้เด็กเมื่อคุณครูสอนในห้องเรียน เด็กที่มีสมาธิและความมั่นใจ จะเข้าใจบทเรียนได้ง่าย แต่เด็กที่ขาดสมาธิและความมั่นใจ ก็จะเข้าใจบทเรียนได้ช้า ฉะนั้น เราต้องช่วยกันแก้ไขเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาให้ได้ เพื่ออนาคตของเด็กและสังคม

การพัฒนาสมอง โดยให้เซลลล์สมองเคลื่อนไหวและเชื่อมต่อกัน เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่า เด็กอายุ 6 - 12 ปี จะได้รับการพัฒนาที่ถูกวิธีด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก และจะพัฒนาเด็กไปสู่จุดที่ดีที่สุด

"เรามาร่วมกันสร้างเด็กๆ ของเรา
ให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ด้วยมืออาชีพกันนะคะ"

Latest with Smart Brain

21st SMART BRAIN WORLD COMPETITION August 13, 2023 at Nice, Pattaya
21st SMART BRAIN WORLD COMPETITION August 13, 2023 at Nice, Pattaya
20th Smart Brain World Championship International Competition 2022
20th Smart Brain World Championship International Competition 2022
รางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่า
Certificate of Honor

สารจาก ผู้อำนวยการ

Warmest greetings to you all from Smart Brain Headquarters, Thailand. It gives me immense pleasure to welcome you to the best Abacus and Mental Arithmetic program’s brand “Smart Brain” official website.

Smart Brain was established in Thailand in 1996. Now our name is recognized worldwide. Smart Brain is working for the development of children’s brain. Smart Brain’s simple and proven step-by-step guidance and motivational teaching system effectively activates our students’ own untapped talent and mental power. Their capability is also developed and established earlier so that they perform faster than others of the same age.
MR. SAWARD MITAREE
ผู้ก่อตั้งและประธาน

ระดับขั้นตอนการสอน ของ สมาร์ท เบรน

ระดับเริ่มแรก

- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมองทั้งสองข้าง - ใช้ลูกคิดในการคำนวน บวก ลบ คุณ หาร - ใช้จินตภาพในการคำนวนโจทย์ ซึ่งจะทำให้เซลล์สมองนั้น ถูกกระตุ้นให้สร้างตัวเพิ่มเพื่อรองรับกิจกรรมของสมองที่มากขึ้น
ระดับ
1 - 2
ระดับพื้นฐาน

- เรียนรู้เทคนิคการขยายหลัก การคำนวณ โดยการจินตภาพ - เรียนรู้วิธีการใช้ลูกคิดในการคูณ และหาร เบื้องต้น่ - ใช้การคำนวณตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื้อให้นักเรียนมีพื้นฐานความเข้าใจในหลักสูตรของกระทรวงธิการ
ระดับ
3 - 4
ระดับกลาง

- เพิ่มทักษะความชำนาญ ความแม่นยำในการคำนวณตัวเลข - เรียนรู้วิธีการหาร โดยใช้ M.A. - เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง - รู้จักการนำความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้
ระดับ
5 - 6
ระดับสูง

- ฝึกการคูณ 2 หลัก คูณ 2 หลักโดยการ M.A. - ฝึกการคำนวณ บวก - ลบ โดยใช้ M.A. 2 หลัก 6-7 แถว และ 3 หลัก 3-4 แถว - เพิ่มสมาธิต่อเนื่องยาวนานอย่างน้อย 3 นาที - ฝึกการ คูณ - หาร คำนวณตัวเลขหลายหลักตามหลักสูตร
ระดับ
7 - 8
20
COUNTRIES
557
BRANCHES
520,549
STUDENTS