ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ 
Smart Brain Thailand

ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะการเป็นสมาชิกสมาคม
"World Abacus and Mental Arithmetic Mathematics Reserch Association"

ความเชื่อมั่นและการเป็นมืออาชีพในธุรกิจการศึกษาจินตคณิต ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ได้สร้างความมั่นใจในองค์กรระดับโลกต่อ สมาร์ท เบรน ประเทศไทย